Hero

BRF Väddöhus

En text om vad kunden ville uppnå och hur Gebwell löste det.

Objekt

BRF Väddöhus. 24 lägenheter.

Förutsättningar

Oljepanna + Pelletspanna.

Lösning

Produktinfo med motivering; länk till relevanta dokument och sidor.

Resultat

Investering; Besparing; Miljöeffekter etc.

Installatör

Kvist VVS, Uppsala; kontaktinfo

Kontakt

Kontaktperson hos Gebwell