Skurup Elevhem

Elevhemmen på folkhögskolan i Skurup drivna och ägda av kunskapsporten är två hus, "Plaza" och "Ritz" med vardera tre våningar som har placerats på skolans område. Byggnaderna värms med fjärrvärme vilken distribueras genom radiatorer och ventileras med lägenhetsaggregat av typen FTX. Med vattenburna solfångare på taket kommer husen att vara helt självförsörjande under sommarmånaderna. 

Beställare 

Kunskapsporten

Gebwells Produkter

4 st G-Power Fjärrvärmeväxlare

6 st 1000 l G-energy ackumulator

Installationsår

2021

Säljare

Pekka Haverinen