Gebwell Shuntgrupper

Gebwell Shuntgrupp är en fabriksfärdig lösning som fungerar som reglerkrets för sekundärkretsen.
Enheten gör det möjligt att med precision reglera vattentemperaturen från en stamledning med hög temperatur till en värmekrets med lägre temperatur och lämpar sig tex som styrenhet till vattenburen ventilation.

Gebwell shuntgrupp sparar installationstid när styrkretsen inte behöver byggas upp av separata komponenter på installationsplatsen.

Den kapslade och isolerade shuntgruppen monteras på vägg med medföljande väggfästena.

Det finns tre olika modeller av Gebwell shuntgrupper, H-, L- och U-modell.

Shuntgruppen finns tillgänglig med tvåvägs- eller trevägsventil, olika rördimensioner och cirkulationspumpar, ställdon och 0–10 eller 230 V-styrsignal.

Gebwell shuntgrupp innehåller:

  • Cirkulationspump
  • Reglerventil och ställdon
  • Avstängningsventiler
  • Termometrar
  • Injusteringsventiler
  • Backventil
  • Väggfästen

Egenskaper

  • Max. driftstryck 6 bar
  • Driftstemperatur +2….+110 °C
  • Rörmaterial EN 10217-2 (DN20–80 eller EN 10216-2 (DN100 >), tryckkärlsstål (P235GH), EN 1.4301 (AISI 304)

Ladda ned produktblad >