Gebwell Combi

Gebwell Combi är en komplett lösning som återvinner frånluftsvärme för uppvärmning av fastigheten och tappvattnet. 
Systemet kan kombinera olika värmesystem till en väl fungerande helhet och återanvänder den värmeenergi du redan betalat, vilket ofta innebär stora besparingar.

Ladda ned produktblad >

Gebwell Combi

Gebwell Combi är en kostnadseffektiv lösning för återvinning av frånluftsvärme som ger en omedelbar besparing.

  • Helhetslösning
  • Sparar pengar
  • Driftsäker