Gebwell Taurus värmepump

– för uppvärmning av stora fastigheter

Gebwell Taurus lämpar sig till exempel för hög- och radhus, industribyggnader, affärsfastigheter samt skolor, kyrkor och andra offentliga byggnader. Genom att kombinera flera enheter uppnås ett system med en effekt på flera hundra kilowatt.

Taurusen är en kraftfull värmepump (90 kW) med 2 kompressorer i ett enhetsaggregat, vilket medger drift med hel- och halveffekt. Värmepumpen är komplett med styrning och integrerad ladd- och köldbärarpump. Gebwell Taurus kan kaskadkopplas upp till 900 kW.

Stor vikt har lagts på att sänka ljudtrycksnivån på Taurusen. Resultatet är en ovanligt tyst och kraftig värmepump. Taurus minskar märkbart på fastighetens energikostnader och den har en ypperlig verkningsgrad vid dellast.

Taurus monterbarhet och servicebarhet är i en egen klass, värmepumpens alla komponenter kan nås från båda sidorna av värmepumpen. Detta gör det möjligt att montera två pumpar bredvid varandra vilket innebär att det krävs mindre utrymme.


FÖRDELAR

  • Enkel att placera
  • Två scrollkompressorer
  • Låg ljudtrycksnivå
  • Integrerad Ladd- och Köldbärarpump
  • Elektronisk expansionsventil
  • Modbus-kompatibel
  • Mjukstart

EGENSKAPER

Låg ljudnivå

Extremt tyst, endast 46 dBa

Lättåtkomliga komponenter

Alla komponenter är lätt åtkomliga, elboxen rakt framifrån, röranslutningar från ovansidan, pumpar och kompressorer från bägge sidorna.

Lättplacerad

Två Taurus kan enkelt placeras med långsidorna mot varandra.