Gebwell Taurus Inverter Pro Värmepump

En kraftfull och intelligent värmepump för högt värmebehov

Gebwell Taurus Inverter Pro värmepump har steglös inverterstyrning som producerar och optimerar den värmeeffekt som krävs.
Värmepumpen är utvecklad för uppvärmning av stora fastigheter.

Gebwell Taurus Inverter Pro kan styras både lokalt från värmepumpens styrenhet eller via ett webbaserat kontrollsystem - Gebwell Smart Control.
Värmepumpen kan enkelt integreras i existerande fastighetssystem. Styrenheten är kompatibel med alla existerande fastighetsautomationssystem på marknaden.

Värmepumpen är ansluten till Gebwells Smart® central för övervakning och styrning. Teknisk online-support via IoT-teknologi. Supporttjänsterna bygger på Siemens säkra molntjänst MindSphere.

Bergvärmepumpen är byggd i Finland med uteslutande kvalitetskomponenter och har 5 års garanti.

 

FÖRDELAR

  • Inverter
  • IoT styrning
  • Köldmedie med låg miljöpåverkan
  • Intern köldbärarpump och laddningspumpar 
  • Effektområde 40-100 kW (25-70 Hz) (0/50), steglös justering (1% modulering) •
  • Tillverkad i Finland

EGENSKAPER

Gebwell Smart

Trådlöst uppkopplad till Gebwell Smart® för enkel övervakning och styrning.
Läs mer om Gebwell Smart®.

Avancerad inverterteknologi

Den varvtalsstyrda kompressor anpassar sig efter energibehovet och optimerar värmeeffekten.

Kolvkompressor

Kolvkompressor av Semi-Hermetisk konstruktion, som kan repareras istället för att bytas ut.

Köldmedium

Köldmediet R513 a, är en HFO/HFC blandning med mycket lågt GWP värde, som går i linje med EU Klimatmål.

Klarar höga temperaturer

R513a klarar höga kondenserings- och framledningstemperaturer. Upp till 80° grader.