Gebwell T2 värmepump

Uppvärmning med hög nyttofunktion, från småhus till industrifastigheter

T2-värmepumpen är en värmepump som kan kopplas till en separat beredare. Pumpen är utformad för att värma upp ditt hus och bruksvatten förmånligt och energieffektivt.

Uppvärmning med hög nyttofunktion, från småhus till industrifastigheter

Gebwell T2 är en komplett värmepump med kvalitetsdetaljer i varje del. Styrenhet som medger flytande kondensering, styrning av upp till 3 värmekretsar och aktiv /passiv kyla.

Integrerad och varvtalsreglerad Ladd- och Köldbärarpump. Scrollkompressor från Danfoss. Gebwell T2 finns i effektstorlek från 6 kW upp till 32 kW.

T-värmepumpen är försedd med progressiv styrautomatik, som kan integreras i olika systemlösningar (extravärmekällor från solen, brännteknik etc.).

Automatiken möjliggör kombinering av upp till 16 värmepumpar till ett kaskadsystem.

FÖRDELAR

  • Smart kaskadstyrning
  • Scrollkompressor
  • Mångsidig regulator
  • Energiklass: A+++
  • 6 - 13 kW

EGENSKAPER

Scrollkompressor

Kompressorn producerar utan svårighet +65° C framledningsvatten.

Kaskadstyrning

Koppla samman flera Gebwell T2 för ökad värmeeffekt i större fastigheter.

Tilläggsmoduler

Systemet kan byggas ut med tillläggsmoduler som t.ex. passiv/aktiv-kyla och solvärme.