Gebwell Oy

Grundades 2005 i Leppävirta, Finland

I början tillverkade företaget bergvärmepumpar och tillbehör som underleverantör. Utbudet av tjänster breddades då de första egna borriggarna för brunnsborrning införskaffades 2006. Produktionen av egna produkter inleddes 2007. Kommande år kompletterades utbudet med produkter för fjärrvärmecentraler.

I januari 2009 flyttades verksamheten till nuvarande lokaler på Patruunapolku. I de nya lokalerna på 5500 kvm finns huvudkontor, produktionsutrymmen och pulverlackeringavdelning. 2012 utökades kapaciteten med ytterligare 4500 kvm produktionsutrymme. 
Gebwell Oy:s huvudägare är Timo Hulkkonen, som fram till 2012 var verkställande direktör, Timo är idag styrelseordförande. Företagets nyckelpersoner har flera decenniers erfarenhet av värmebranschen.

Namnet Gebwell är hämtat från Egyptisk mytologi, där Geb är jordens gud, och det engelska ordet för brunn, well.

Målet är internationell tillväxt

Gebwell Oy har idag dotterbolag i Sverige och Polen samt med försäljningsrepresentation i Lettland.

Gebwells största marknad är Finland, men med en kraftigt ökande export. Produkter exporteras till Polen, medlemsländerna i Oberoende Staters Samvälde samt Skandinavien. 

Vi letar kontinuerligt efter nya internationella tillväxtmöjligheter.