Nasta generations geoenergi

Gebwell kommer att leverera värmepumpar till nästa generation geoenergianläggning i Sverige.

Norr i Lunds kommun växer Stångby bostadsområde fram. I Stångby bor för närvarande 2000 personer, men antalet beräknas fördubblas i framtiden. Då det inte är möjligt att använda sig av fjärrvärmenätet, är planen i stället att under 2021 bygga en lokal geoenergilösning som ska kunna producera förnybar fjärrvärme- och kyla till samhället.
 

Hög Hållbarhet, Lågt GWP

För att möta behovet av konstant hög framledningstemperatur och hög hållbarhet har regionens energiföretag Kraftringen beställt fem Taurus Inverter Pro -värmepumpar från Gebwell till geoenergianläggningen. 

"Kraftringen är ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi. Det gör dem genom att ta ansvar för att använda naturresurser så effektivt som möjligt, bland annat genom att fokusera på lokala energilösningar. Ett exempel är deras produktion av el och fjärrvärme som blev helt fossilbränslefri under 2018. Kraftringen ägs av fyra svenska kommuner och har cirka 260 000 energikunder och 500 anställda." (Kraftringen.se)

Taurus Inverter Pro

Taurus Inverter Pro är exceptionell när det gäller att hålla konstant höga framledningstemperaturer. Tack vare invertertekniken kan nästa generationens Taurus pumpar generera en flamledningstemperatur på upp till och med 80 °C. Med köldmediet R513A som har ett GWP värde på 631 så kommer värmepumparna att generera hållbar värme i Kraftringens anda. För att läsa mer om Gebwells Taurus Inverter Pro klicka här.

Taurus värmepumpar kommer att levereras i maj och anläggningen är redo att användas i slutet av sommaren 2021.

För mer information om Projekt Stångby och Geoenergianläggningen läs vår artikel Djupdykning Projekt Stångby, där Gebwells Thomas Lindhstorm samt Kraftringens projektchef  Jon Svärd svarar på frågor och ger mer djupgående insikt i projektet. 

Bild: Lund.se